WİNG TSUN SANATI-ART OF WING TSUN

Tarih yazıcıları bundan yaklaşık 250-300 sene evvel bir zamanda aldılar kalemlerini ellerine ve başladılar yazmaya…

Nitekim süregelen olaylar dizini sonucunda ‘Shaolin Manastırı’ ateşe verilecek ve manastırdan kaçmayı başaran bir avuç insan da yepyeni bir sanatın tohumlarını ekecekti.

Öyle ki bu tohumlar ‘kadın eli’ değerek özenle ekilecek ve nihayet günümüzde Wing Tsun dediğimiz savunma sanatı doğacaktı.

Peki, Nasıl?

İlk olarak o döneme gidelim. İnsanlar yoksul ve herkes yaşam savaşı verme peşindedir. Bir yandan hanedan üyeleri kendi aralarında savaşırken bir yandan da bir avuç insan geleceksel Shaolin kültürü ile kavrulmaktadır.

Nihayet Ching Hanedanı Yung-Cheng döneminde, Mançuların yaptığı bir kuşatma esnasında manastır yanar ve bir avuç insan -ki bunlar beş büyükler olarak bilinir- kurtulacaktır.

O büyüklerden birisi olan Budist rahibe Ng Mui o büyüklerin en yaşlısı ve aralarındaki tek bayandır.

Bu bayan ülkenin dört bir yanını dolaşır ve yerleştiği Tai Leung dağındaki Beyaz Turna Tapınağında bir yandan Zen Tarikatı ile ilgilenirken bir yandan da dövüş teknikleri çalışır.

Kendisini korumak ve zayıf düşmesi ihtimalini de göz önüne alarak mevcut shaolin tekniklerini mağlup edecek yeni bir dövüş sanatı bulma derdine düşer.

Nihayet bir gün bir tilki ve vahşi bir turnanın kavgasına tanık olur ve bu kavga ona Wing Tsun dövüş sanatının temellerini atacak ilhamı verecektir.

Nihayet zamanla şekillenecek bu sanatta düşman shaolin tekniklerinde olduğu gibi kuvvetle değil akılla yenilecektir.

Yani artık ‘Wing Tsun zayıfın güçlüye karşı şansıdır.’

Nihayet sanat yeterli olgunluğa ulaşacak ve kader Ng Mui’yi sanata ismini verecek ‘Yim Wing Tsun’ ile tanıştıracaktır.

Yim Wing Tsun cazibesiyle göz kamaştıran bir bayandır. Bu cazibesi onu, dövüş sanatlarında iyi olan ve kötü karakterleriyle nam salmış Wong soyadı ile bilinen bir taliplisi ile karşı karşıya getirecektir.

Wong ona evlenme teklif edecek ve kabul etmezse dahi zorla onunla evleneceğini de ekleyecektir. Oysa Yim Wing Tsun zayıf ve ihtiyar babası ise güçsüzdür.

Bu onu her geçen gün endişeye sokmaktadır ve sonunda ayda bir ihtiyaçları için köye inen Ng Mui bir gün bu endişeli haline denk gelir ve durumunu öğrenir bu dilberin.

Derdini etraflıca anlatan Wing Tsun’u dinleyen Ng Mui’nin adalet duyguları kabarır ve Wing Tsun’a yardım etmek istediğini söyler. Onu yanına alıp tapınağına götürür ve üç yıl gibi bir sürede ona dövüşmeyi öğretecektir.

Nihayet köyüne geri dönen Wing Tsun taliplisi Wong tarafından taciz edilmeye devam edilir lakin artık Wing Tsun ondan korkmamaktadır ve ona meydan okur.

Bu meydan okumayı kabul eden Wong rakibini küçük ve zayıf görmenin bedelini ağır bir şekilde öder ve Wing Tsun’un yakasından düşer.

Aradan geçen zamanda Yim Wing Tsun, Ng Mui’den aldığı sancağı sonraki nesillere aktaracak ve nihayet kendi adıyla bilinen Wing Tsun dövüş sanatı günümüze kadar gelecektir.

‘‘Günümüzde bu sancağı devralmış en büyük organizasyonlardan biri olan EWTO (Avrupa Wing Tsun Organizasyonu) ve Grand Master olarak organizasyonun en kıdemli hocası olan ‘Keith R. Kernspecht’ halen benim de öğrencisi olduğum Wing Tsun sanatını icra etmekte ve öğretmektedir. ‘’

‘’Wing Tsun bir sanattır: Yumuşamayan esneyemez, esneyemeyen hissedemez, hissedemeyen boşlukları göremez.’’

 Peki Nasıl Bir Sanattır?

Wing Tsun düşmanın veya saldırganın gücünü ve enerjisini kendi lehine kullanan ve yüksek konsantrasyon ile birlikte bilinçli bir bedenin her şartta uyumlu hale gelmesini öğreten, temelinde zihni ve bedeni esneklik, yüksek sezgi gücü ve akılcı düşünme ile bulunan her açığı seri bir reaksiyonla kapatan ve tüm bunları yaparken insanın kendi güç, kuvvet ve potansiyelinin farkına varmasına yardımcı olan ve bir yerde rakibi adeta kendi eliyle etkisiz hale getiren usul ve tekniklerle donatılmış bir savunma sanatıdır.

Bu sanatın ustalarına ‘SİFU’ diye hitap edilir ve bu sanatta amaç dövüşmek değildir.

Öyleyse dövüşmeyen ile kim dövüşebilir ki dünyada? …


Before 250-300 years ago, the historians prepared their pens to write. As a matter of fact, by a series of ongoing episodes ‘Shaolin Monastery’ would be set on fire and a handful of people who have managed to escape from the monastery would sow seeds of a new art.

So that these seeds would be carefully added by the ‘women’s hand’ and finally a defense art that called Wing Tsun would born.

So, how?

First let’s go that turn. People were poor and everybody wanted to fight for life. On the one hand, a handful of people were deal with Shaolin culture while the dynasties were fighting among themselves.

Finally, during the Ching Dynasty Yung-Cheng period, Monastery burned during a siege by the Manchans. A handful of people-known as five elders-would be saved.

Buddhist nun Ng Mui, one of those big ones. She was the oldest and the only woman among them.

This lady walked around the country. Finally She settled at the White Crane Temple on the Tai Leung mountain and dealed with the Zen sect, while working fight techniques.

Taking into account the possibility of protecting herself and the possibility of weakness of her, she tried to find a new fighting art which would defeat existing shaolin techniques.

Eventually one day she observed the fight of a fox and a wild tourney. That fight would inspire her to create the foundations of Wing Tsun martial art.

Finally, a new art would born and would prevail against to enemy with mind not with power as in shaolin techniques. Anymore  ‘Wing Tsun was the chance of weak against to powerful.

At the end, Wing Tsun would reach enough maturity and fate would introduce to Ng mui with Yim Wing Tsun who would give the name this art.

Yim Wing Tsun was a dazzling lady with her charm. This attraction would confront her with a suitor  known with surname Wong, who was good at martial arts and known for his evil characters.

Wong would offer her marriage and even if she does not accept, he will force her to marry him. However, Yim Wing Tsun was weak and her old father was weak too.

This made her worried day by day until meet with Ng Mui who came down to village for needs. One day Ng Mui learned this anxious status and decided to help her. she took her to the temple and teached to fight for three years.

Wing Tsun returned her village and continued to be harassed by the lyricist Wong Ling. But there would not be a fear on wing tsun anymore. She defeated Wong when accepts his challenge.

Wong paid the price of seeing his rival small and weak, and falls off her.

İn time, Yim Wing Tsun transfered her skills to the next generations and Wing Tsun martial art, known by her name formed.

” Today, EWTO (European Wing Tsun Organization) is one of the largest organization and Keith R. Kernspecht who is the most senior teacher in this organization as Grand Master still teaches art of Wing Tsun that I being a student too ”

‘ Wing Tsun is an art: if one can not soften, can’t yawn, can not yawn can’t see the blanks that can not feel. ”

What İs The Wing Tsun And What Kind Of Art?

İt is an art that is using the power of the enemy or the attacker for his or her own benefit with a high concentration.

İt teachs a conscious body to become harmonious in all circumstances.  İt closes each open in a series of reactions with mind and body elasticity.

With high sensation and rational thinking, İt helps people to realize their own strength, force and potential.

One side, it is an art full of techniques that neutralize the opponent with his own hands.

The masters of this art called as ‘SIFU‘ and the purpose of this art is not fight.

So who can fight with a  non-fighting one in the world? …

WİNG TSUN

1-)Ng Mui Ve Yim Wing Tsun Çalışması ( The Practice Between Ng Mui and Yim Wing Tsun)

2-) EWTO Tanıtım Filmi ( İntroducing Movie of EWTO )

Kaynakçalar (References) 

1-) http://www.wingtsunlive.org/wingtsun/Kategori.asp?IID=7

2-) http://www.wingtsunankara.com/

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*